top of page

Zo werkt het

👯‍♂️ Verzamelen: Iedereen komt bijeen (fysiek of virtueel) .

📱 Onderwerpen voorstellen: deelnemers posten onderwerpen waarover ze willen spreken op het Napkin bord.

🗃️ Groeperen: de moderator 'tagt' de topics door ze één voor één heel snel te bespreken en vragen te stellen aan de deelnemers. Zo komt er structuur in de topics en wordt het bord overzichtelijk.

🗣️ Pitchen: iedere deelnemer pitcht heel kort haar of zijn topic .

👍 Stemmen: iedereen stemt op de onderwerpen die ze het meest interessant vinden.

🥅 Prioriteren: de onderwerpen worden op volgorde van meeste stemmen gerangschikt.

🧏‍♂️ Discussiëren: begin met het bespreken van het top onderwerp binnen een vastgestelde tijd. Als de tijd om is, beslist de groep of ze verder willen gaan met een volgende tijdsbox of naar het volgende onderwerp willen.

🔄 Herhalen: de groep gaat door met de volgende onderwerpen op het bord, volgens dezelfde procedure, totdat alle topics besproken zijn.

 

Napkin faciliteert democratische, inclusieve gesprekken en zorgt ervoor dat de meest waardevolle onderwerpen voor de groep worden besproken - en besloten! 

📫 Onze nieuwsbrieven zijn geweldig!

Schrijf je in en ontvang onze nieuwtjes

Dankjewel!

bottom of page